Lượt truy cập 
 Đang online 001
 Tổng số : 007519889
 
Tin tức » Thơ - Văn Quốc Minh Hôm nay là :
XÃ HỘI GÌ ? CHỦ NGHĨA GÌ ? KHI GÁN GHÉP THÀNH “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”
02.09.2022 03:01

Xem hình
NĐ: Xã hội gì ? Chủ nghĩa gì ? Xã hội có nhiều loại xã hội. Chủ nghĩa có nhiều thứ chủ nghĩa, thế mà tùy tiện gán ghép thành XHCN hay CNXH. Quốc huy Việt Nam trước 1975 là : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Sau năm 1975, cụ thể vào năm 1976 quốc huy Việt Nam lại đổi tên thật nực cười : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM vì đã có sự gán ghép vô lối hai chữ "XÃ HỘI" với hai chữ "CHỦ NGHĨA" thành "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" từ thời Liên Xô chưa sụp đổ . Thiết nghĩ Quốc Hội Việt Nam nên gấp rút sữa đổi tên nước cho đúng để người dân trong nước và quốc tế khỏi ôm bụng phì cười mĩa mai về sự ngu sy gán ghép đó.

XÃ HỘI GÌ  ?  CHỦ NGHĨA GÌ ?  KHI GÁN GHÉP THÀNH “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”
  
XÃ HỘI GÌ ?


 Sự hình thành và phát triển loài người, thực tế đã trải qua 4 phương thức sản xuất: nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản. Theo học thuyết Mác-Lênin, thì có phương thức sản xuất thứ 5, đó là “Phương thức sản xuất cộng sản”. Chính các phương thức sản xuất đó đã tạo lập xã hội: Xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư bản. Còn phương thức sản xuất Cộng sản (Theo học thuyết Mác-Lênin) thì thực tế chưa có, nên XÃ HỘI CỘNG SẢN từ khi Mác-Lênin đưa ra học thuyết cho đến nay gần một thế kỷ qua mà trong thực tế không tồn tại. 

 Sống trong mỗi xã hội lại có tên gọi: chế độ nguyên thủy, chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản, chế độ Cộng sản (Theo học thuyết Mác-Lênin), chế độ độc tài... Gắn liền với sự sống thì xã hội còn có tên gọi: Xã hội dân sự, Xã hội loài người, xã hội sinh vật, xã hội âm phủ, xã hội Thiên đàng...

 Đi kèm theo một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một miền nào đó lại có định danh như: Xã hội Phương Tây, Xã hội Phương Đông, Xã hội Việt Nam, xã hội miền Bắc, xã hội miền Trung, xã hội miền Nam, xã hội Hoa Kỳ, Xã hội Mỹ, xã hội Nhật Bản, xã hội Trung Hoa lục địa, xã hội thịnh vượng, xã hội hài hòa, xã hội nam Triều Tiên, xã hội bắc Triều Tiên, Xã hội Phương Tây, xã hội Đông Nam Á...
 
CHỦ NGHĨA GÌ ?

 Nhiều cách gọi Chủ nghĩa như: Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cơ hội,  chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa Cộng sản (Theo học thuyết Mác-Lênin), chủ nghĩa bao biện, chủ nghĩa lập dị, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa bành trướng ...

GÁN GHÉP HAI CHỮ "XÃ HỘI" VỚI HAI CHỮ "CHỦ NGHĨA" KHÔNG THÀNH RA CÁI GÌ CẢ
 
 Một sự kiện trong thế kỷ 20 là Liên Xô (CCCP) ra đời 30-12-1922 và sụp đổ 08-12-1991. Tên đầy đủ Liên Xô (CCCP) là LIÊN BANG CÁC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT (Tiếng Nga: Союз Советских Социалистических Республик).

  Trước năm 1975, ở miền bắc Việt Nam ngôn từ trên các văn bản : "VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” và trên Quốc huy Việt Nam có dòng chữ “VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA”  là đúng, miễn bàn luận.

  Sau năm 1975, ở Việt Nam ngôn từ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  được sao chép từ thời Liên Xô (CCCP)  để rồi sự sai trái ngu sy đó mặc nhiên lưu truyền cửa miệng và trên văn bản giấy tờ hai chữ "XÃ HỘI" gán ghép với hai chữ "CHỦ NGHĨA" thành "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA". Thậm chí không ít người, không ít văn kiện, không ít nơi cứ tùy tiện bê mấy chữ gán ghép vô nghĩa "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" mà phang bất kể đâu, còn chém gió khôi hài "Thời kỳ quá độ tiến lên XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"; "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"; đẻ ra học viện này, trường chính trị nọ để tạo ra bao nhiêu là phó TS, phó GSTS, giáo sư TS mang danh học hàm "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI khoa học" tiêu xài lãng phí kinh phí ngân sách (Tiền thuế của dân) không biết cơ man nào mà kể; không ngừng chém gió "Cơ chế kinh tế thị trường, định hướng XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" hoặc nói bừa, viết bậy "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" hay "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI" khắp chốn ngõ ngách mà không hề biết đó chỉ là sự ngộ nhận đầy khôi hài.  

 Trớ trêu thay, Quốc huy Việt Nam hiện nay vẫn được Quốc hội Việt Nam khóa I (Trên 90% là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam chiếm đa số trong Quốc Hội), kỳ họp Quốc hội thứ VI, phê chuẩn từ mẫu quốc huy do chính phủ đề nghị lại có dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM". Mẫu quốc huy này do họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ và họa sĩ Trần Văn Cẩn chỉnh sửa.(Wikipedia). 

 Trơ trẽn thay, không ít nơi vẫn ngang ngược dùng hai từ "XÃ HỘI" gán ghép với hai từ "CHỦ NGHĨA" để trưng ra khẩu hiệu to đùng: "NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM".
 
 Rõ ràng, Thế giới ngày nay có nhiều loại "XÃ HỘI" và có nhiều thứ "CHỦ NGHĨA" như đã nêu trên.
 
  Vậy gán ghép 4 từ ngữ liền kề với nhau để gọi là XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  thành ra một thứ xã hộ gì đây ? chủ nghĩa gì đây ? Trớ trêu thay,  sự sai trái đó lại trở thành mặc nhiên ngôn từ cửa miệng của hệ thống truyền thông và giấy tờ, văn bản tại Việt Nam thậm chí trên cả Quốc huy Việt Nam ghi rõ : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

   Ngày 17-12-2003, một loạt tiền giấy Việt Nam có mệnh giá 10.000đ, 20.000đ, 50.000đ, 100.000đ, 500.000đ vẫn ghi dòng chữ khổ to gán ghép CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
 
  Gần đây, Việt Nam trưng diện hộ chiếu mới không được Quốc tế công nhận cho nhập cảnh vì còn thiếu nơi sinh, nhưng trên bìa hộ chiếu vẫn ghi rõ: "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”.

 Lịch sử thế giới khẳng định quốc gia nào cũng có sai lầm. Điều cốt yếu là quốc gia đó biết sai lầm, kịp thời sửa sai mà không bưng bít thông tin hay truy chụp người dân lên tiếng.

  Đã đến lúc, Quốc hội Việt Nam nên truy xét kỷ càng sự sai lầm khủng khiếp đó, nhằm loại bỏ sự gán ghép vô lối  hai chữ “XÃ HỘI” với hai chữ “CHỦ NGHĨA” để thành câu vô nghĩa nực cười : XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. Nếu đi theo học thuyết Mác-Lênin thì chỉ có xã hội cộng sản, như vậy trên quốc huy và các văn bản giấy tờ phải sửa đổi ghi rõ “ CỘNG HÒA XÃ HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM” chứ không thể để y như cũ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”. 

  Để đảm bảo sự nhất quán, kiên định mang tính lịch sử thì Quốc Hội Việt Nam cần quyết định : Quốc huy Việt Nam là Quốc huy trước 1975 với dòng chữ "VIỆT NAM DÂN CHỮ CỘNG HÒA" và trên tất cả văn bản ghi như trước năm 1975 là " VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

THAY CHO LỜI KẾT
  
   Xã hội gì ?  Chủ nghĩa gì ? Xã hội có nhiều loại xã hội. Chủ nghĩa có nhiều thứ chủ nghĩa, thế mà tùy tiện gán ghép thành XHCN hay CNXH. Quốc huy Việt Nam trước 1975 là : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Sau năm 1975, cụ thể vào năm 1976 quốc huy Việt Nam lại đổi tên thật nực cười : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM vì đã có sự gán ghép vô lối hai chữ "XÃ HỘI" với hai chữ "CHỦ NGHĨA" thành "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" từ thời Liên Xô chưa sụp đổ. Thiết nghĩ Quốc Hội Việt Nam nên gấp rút sữa đổi tên nước cho đúng để người dân trong nước và quốc tế khỏi ôm bụng phì cười mĩa mai về sự ngu sy gán ghép đó. 
                    02-9-2022  
              Nguyễn Quốc Minh 
                   (Ngày Đêm)
 
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN:
CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ NÓI VỀ SỰ THẬT ÔNG HỒ CHÍ MINH

NGƯỜI THÂN CẬN TƯỚNG GIÁP NÓI GÌ VỀ NGHI ÁN "BÁC HỒ" LÀ NGƯỜI TÀU CÓ TÊN LÀ HỒ TẬP CHƯƠNG ?

Nghị trường Quốc hội sôi động vì chuyện đổi tên luật Căn cước công dân

   PHƠI BÀY BẢN CHẤT DỐI TRÁ VÀ LỪA BỊP

CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TẦM CỞ QUỐC TẾ TRẢ LỜI BÁO CHÍ VỀ SỰ THẬT ÔNG HỒ CHÍ MINH - NGUỒN GOOGLE - YOUTUBE

[04.06.2015 20:18]
LỜI PHẢN BIỆN - "Sự thật không thể dấu diếm hay bẻ cong và sự dối trá lừa bịp sẽ phải trả giá cho tương lai. Nên nói rõ sự thật để thế hệ trẻ dễ dàng tha thứ, hơn là các nhóm lợi ích nhân danh ổn định chính trị cứ tiếp tục tiêu phí hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân tiếp tục dối trá lừa bịp mọi người để rồi khi sự thật được phơi bày sau một cái nhấp "chuột" trên Internet của thời đại công nghệ tin học, thì mất niềm tin là mất tất cả. Chính sự sai lầm mà biết xin lỗi mới khôi phục niềm tin, không phải khôi phục niềm tin từ sự tiếp tục tuyên truyền dối trá lừa bịp." - Nguyễn Quốc Minh

ĐỌC "XÃ HỘI HÀI HÒA" CỦA TRUNG QUỐC : BIẾT ĐỂ SOI MÌNH, HIỂU ĐỂ RÙNG MÌNH

[20.07.2022 02:02]
NĐ: "Họ vẫn sẽ tiếp tục xây dựng một “xã hội hài hòa” vĩ đại, nhưng không có cách nào thay đổi sự thật rằng đằng sau bức màn nhung đó, nó chỉ là một thế giới rừng xanh thời hiện đại, nơi các con người thời nay phải sống theo các quy tắc sinh tồn của động vật."- Y chan.

RÙNG MÌNH VỀ SỰ THẬT THỰC PHẨM ĐỘC HẠI...XUỐNG HỐ CẢ NÚT.

[12.04.2019 06:37]
NĐ: Rau hai luống, lợn hai chuồng, với bản chất "Dối trá & lừa bịp" vừa đá bóng vừa thổi còi, nói một đằng làm một nẻo của thể chế độc đảng toàn trị mà các Nhóm lợi ích chạy chức chạy quyền, chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy PGS-TS, GS-TS, chạy quy hoạch, chạy ban lễ tang, chạy lăng mộ bởi quan chức tham nhũng tràn lan ngày càng tinh vi trong guồng máy quay theo Trung Cộng - XHCN, đã và đang làm cho đạo đức xã hội Việt Nam nói chung, đạo đức nghề nghiệp nói riêng bị băng hoại khủng khiếp trên miệng vực "Xuống hố cả nút".

VIỆC ĐẤU GIÁ "BIỂN SỐ ĐẸP" PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG, KHÔNG CHỈ VI HIẾN NGHIÊM CẤM MÊ TÍN DỊ ĐOAN, MÀ CÒN THÚC ĐẨY SỰ CHẠY CHỌT HỐI LỘ THAM NHŨNG, RỬA TIỀN TRONG XÃ HỘI DÂN SỰ

NĐ: Biển số đẹp hay xấu là tùy theo quan niệm của mỗi người: đẹp đối vời người này, nhưng lại xấu với người kia. Căn cứ vào đâu, quy ước nào để định danh nói rằng con số đó là con số đẹp ? 

Hiến pháp, pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm mê tín dị đoan. Việc đấu giá biển số phương tiện giao thông, không chỉ là vi hiến nghiêm cấm mê tín dị đoan mà còn thúc đẩy sự chạy chọt, hối lộ, tham nhũng, rửa tiền trong xã hội dân sự.

TIN NÓNG:
MẤY TỪ GÁN GHÉP " XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" LẠI XUẤT HIỆN TRÊN:

" VÌ HÒA BÌNH - TỰ DO - NHÂN QUYỀN - DÂN CHỦ Ở HOA KỲ VÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, TỔNG THỐNG JOE BIDEN LÀ NGƯỜI LUÔN TỎA SÁNG CHIẾN THẮNG THẾ LỰC ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ." | 2-7-2022. NGUYỄN QUỐC MINH (NGÀY ĐÊM)

[02.07.2022 02:11]
NĐ: "Gia đình như là một quốc gia và phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích gia đình. Hòa bình - Tự do - Nhân quyền - Dân chủ là các nhân tố thúc đẩy năng suất lao động cao, quyết định sức mạnh của mọi thời đại" - Nguyễn Quốc Minh (Ngày Đêm).

"Những kẻ xâm lược, kết cục chỉ có thảm bại" - Nguyễn Quốc Minh (Ngày Đêm).

CÁI TỦ LẠNH CCCP - Chuyện vui thật mà như đùa của Nguyễn Quốc Minh.

[06.11.2008 23:46]
.....Cái tủ lạnh . CCCP ( Xê Xê Xê Pê). Xây xước . Lau lau . Mừng mừng . Tủi tủi . Từ giã Hà Nội . Về quê . Xình xịch tàu hoả . Vượt qua núi trọc . Rừng cháy . Trơ gốc . Qua những cánh đồng . Mấy thế kỷ nay . Người nông dân . Tự hào chổng mông . Đít cao hơn trời . Cuốc bàn . Cấy lúa . Gặt hái . Cắt rạ . Nhặt khoai lang . Nhưng , gạo xuất khẩu . Nhì , ba thế giới ...
...Trước bà con nội ngoại . Trước hàng xóm . Cả làng . Vị quan chức to. Từ Thủ Đô về . Trèo lên . Nóc tủ lạnh CCCP . Tay vung cao . Vỗ mông đen đét . Muỗi bay vù vù . Kiêu hãnh nói to : "" Tôi là phó tiến sỹ. Tốt nghiệp ở CCCP. Đầu năm 2000. Tại Việt Nam. Hàng trăm ngàn. Tiến sỹ phó. Nhờ pho túc . Sau một đêm ngủ dậy. Chả cần thi cử. Đồng loạt trở thành TS. Chứng nhận ở Việt Nam. E Lai ... >>>


CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH ĐÀI LOAN 10-10

[10.10.2022 04:42]
NĐ: Đài Loan là một quốc gia được Quốc tế ca ngợi về chuẩn mực Dân chủ. Bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trước đó cho biết Bắc Kinh không thể cản trở những thành viên khác trong cơ quan lập pháp Mỹ thăm Đài Loan. Bộ ngoại giao Đài Loan kỳ vọng chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ Đài Loan - Mỹ và góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự thành công tuyệt vời chuyến công du tới Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong hai ngày 2-3/8/2022 là một sự kiện lịch sử Quốc Tế : "Trung Hoa lục địa không phải của Mỹ mà là một phần của Đài Loan".

CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH UKRAINE 24 - 8

[24.08.2022 03:19]
NĐ: MỖI CHÚNG TÔI LÀ MỘT CHIẾN BINH, CHÚNG TÔI SẼ CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN TOÀN VẸN LÃNH THỔ UKRAINE
"Chúng tôi sẽ không ngồi vào bàn đàm phán vì sợ hãi, với họng súng chĩa vào đầu. Đối với chúng tôi, thứ sắt thép khủng khiếp nhất không phải là tên lửa, máy bay và xe tăng mà là gông cùm. Ukraine sẽ chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất ở khu vực Donbas phía Đông cũng như bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập hồi năm 2014. Chúng tôi từng nói hòa bình sẽ kết thúc chiến tranh nhưng bây giờ chúng tôi nói: chiến thắng mới kết thúc chiến tranh." - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky | 24-8-2022

CHỮ QUỐC NGỮ CÓ NGUỒN GỐC LA TINH LÀ THÀNH CÔNG CỦA QUAN HỆ VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY NHẰM THOÁT TRUNG

THỰC TẾ KHỦNG KHIẾP XÃ HỘI VIỆT NAM SAU 1975 :

ĐỪNG BIẾN NƯỚC TA THÀNH NHÀ NƯỚC CẢNH SÁT - tác giả: Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

[14.12.2014 23:09]
NĐ: "Nêu yêu cầu Đảng CS độc tài toàn trị tự chuyển biến thành Đảng CS dân chủ để dân tin thì có tội gì ? Vì dân thì dân theo, chống dân thì dân chống là lẽ thường. Yêu cầu đa đảng thì có tội gì? Nước ta trước đây đã từng có đa đảng mà Đảng Lao động Việt Nam vẫn giữ được vị trí lãnh đạo. Yêu cầu tam quyền phân lập mà các nước văn minh tiến bộ trên thế giới đều thực hiện ghì có tội gì ? Yêu cầu được hưởng các quyền công dân ghi trong Hiến pháp và hợp với Công ước Nhân quyền quốc tế thì có tội gì ?"
"Sẵn quyền lực trong tay, bất chấp Hiến pháp, bất chấp luật pháp, muốn bắt ai thì bắt, rồi gán cho họ tội “chống Nhà nước” theo Điều 258 rất mơ hồ, tội “chống chế độ XHCN”. Chế độ XHCN ở LX, Đông Âu đã lỗi thời, phá sản rồi, chế độ XHCN ở Việt Nam dựa trên cơ sở nào, có nội dung gì mà buộc người ta “chống chế độ” ?!" - Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

THÓI ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA QUAN CHỨC CÓ NGUYÊN NHÂN THỂ CHẾ . KHI GIỚI LÃNH ĐẠO TRỞ THÀNH TẦNG LỚP THỐNG TRỊ GIÀU CÓ, CẢI CÁCH THẾ NÀO ? - Bài phân tích của PGS-TS Phạm Quý Thọ

[09.02.2022 09:29]
NĐ: Không cần phải có nhiều kiến thức về chế độ dân chủ như vậy, song nhiều người dân Việt vẫn còn ‘ấn tượng’ với các chuyến công du của các tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Thí dụ, năm 2016 Tổng thống Mỹ Barak Obama, khi phát biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, ông ấy với mở đầu bằng việc dẫn hai câu trong bài thơ thần "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt: "Sông núi nước Nam vua nam ở / Rành rành định phận tại sách trời" để khéo léo khẳng định việc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, và lảy Kiều: "Rằng trăm năm cũng từ đây / Của tin gọi một chút này làm ghi” ...
*Một bị cáo tử vong trước ngày xét xử vụ án cựu thứ trưởng Cao Minh Quang 

Nguyễn Quốc Minh Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tin mới-Tin mới-Tin mới 
VỤ "ÁM SÁT HỤT DONALD TRUMP" - MÀN KỊCH VỤNG VỀ CỦA NHỮNG KẺ "DỐI TRÁ VÀ LỪA BỊP" DÀN DỰNG ???
THƯỢNG ĐỈNH NATO KHAI MẠC KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP TẠI HOA KỲ TÁI KHẲNG ĐỊNH SỰ HẬU THUẪN MẠNH MẼ CỦA NATO GIÚP UKRAINE CHỐNG NGA XÂM LƯỢC
Tin trên Google : Ngày Đêm 01/07/2024 - 30/07/2024
TRANH LUẬN DÂN CHỦ BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ NĂM 2024
KHI QUAN CHỨC LEO GHẾ ĐỂ THAM NHŨNG ???
NHỮNG NGHỊCH LÝ CỦA THỊ TRƯỜNG VÀNG VIỆT NAM | ĐỒNG TIỀN THÔNG MINH | FBNC
THẮNG LỢI TO LỚN TẠI HỘI NGHỊ HÒA BÌNH Ở THỤY SỸ TRONG HAI NGÀY 15-16/6/2024 : TOÀN VẸN LÃNH THỔ UKRAINE LÀ NỀN TẢNG CHO BẤT KỲ THỎA THUẬN HÒA BÌNH NÀO
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ CỦA CHA (CHỦ NHẬT 16-6-2024) - HAPPY FATHER'S DAYT
NHỮNG KẺ “ĐẦU TRỌC GIẢ SƯ” ???
HOAN HÔ VIỆT NAM CHÍNH THỨC CÔNG BỐ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC BẮC-NAM HƠN 70 TỶ USD ĐƯỢC NỀN KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI LÀ NHẬT BẢN ĐÁP ỨNG

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Điều kính gì là lớn : kính thờ cha mẹ là lớn. Điều giữ gìn gì là lớn : giữ lấy thân mình không lạc về đường bất nghĩa là lớn.
Mạnh Tử.

Bản quyền thuộc về : Nguyễn Quốc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm