Lượt truy cập 
 Đang online 002
 Tổng số : 007412447
 
Tin tức » Thơ - Văn Quốc Minh Hôm nay là :
XÃ HỘI GÌ ? CHỦ NGHĨA GÌ ? KHI GÁN GHÉP THÀNH “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”
02.09.2022 03:01

Xem hình
NĐ: Xã hội gì ? Chủ nghĩa gì ? Xã hội có nhiều loại xã hội. Chủ nghĩa có nhiều thứ chủ nghĩa, thế mà tùy tiện gán ghép thành XHCN hay CNXH. Quốc huy Việt Nam trước 1975 là : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Sau năm 1975, cụ thể vào năm 1976 quốc huy Việt Nam lại đổi tên thật nực cười : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM vì đã có sự gán ghép vô lối hai chữ "XÃ HỘI" với hai chữ "CHỦ NGHĨA" thành "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" từ thời Liên Xô chưa sụp đổ . Thiết nghĩ Quốc Hội Việt Nam nên gấp rút sữa đổi tên nước cho đúng để người dân trong nước và quốc tế khỏi ôm bụng phì cười mĩa mai về sự ngu sy gán ghép đó.

XÃ HỘI GÌ  ?  CHỦ NGHĨA GÌ ?  KHI GÁN GHÉP THÀNH “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”
  


XÃ HỘI GÌ ?

 Sự hình thành và phát triển loài người, thực tế đã trải qua 4 phương thức sản xuất: nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản. Theo học thuyết Mác-Lênin, thì có phương thức sản xuất thứ 5, đó là “Phương thức sản xuất cộng sản”. Chính các phương thức sản xuất đó đã tạo lập xã hội: Xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư bản. Còn phương thức sản xuất Cộng sản (Theo học thuyết Mác-Lênin) thì thực tế chưa có, nên XÃ HỘI CỘNG SẢN từ khi Mác-Lênin đưa ra học thuyết cho đến nay gần một thế kỷ qua mà trong thực tế không tồn tại. 

 Sống trong mỗi xã hội lại có tên gọi: chế độ nguyên thủy, chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản, chế độ Cộng sản (Theo học thuyết Mác-Lênin), chế độ độc tài... Gắn liền với sự sống thì xã hội còn có tên gọi: Xã hội dân sự, Xã hội loài người, xã hội sinh vật, xã hội âm phủ, xã hội Thiên đàng...

 Đi kèm theo một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một miền nào đó lại có định danh như: Xã hội Phương Tây, Xã hội Phương Đông, Xã hội Việt Nam, xã hội miền Bắc, xã hội miền Trung, xã hội miền Nam, xã hội Hoa Kỳ, Xã hội Mỹ, xã hội Nhật Bản, xã hội Trung Hoa lục địa, xã hội thịnh vượng, xã hội hài hòa, xã hội nam Triều Tiên, xã hội bắc Triều Tiên, Xã hội Phương Tây, xã hội Đông Nam Á...
 
CHỦ NGHĨA GÌ ?

 Nhiều cách gọi Chủ nghĩa như: Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cơ hội,  chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa Cộng sản (Theo học thuyết Mác-Lênin), chủ nghĩa bao biện, chủ nghĩa lập dị, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa bành trướng ...

GÁN GHÉP HAI CHỮ "XÃ HỘI" VỚI HAI CHỮ "CHỦ NGHĨA" KHÔNG THÀNH RA CÁI GÌ CẢ
 
 Một sự kiện trong thế kỷ 20 là Liên Xô (CCCP) ra đời 30-12-1922 và sụp đổ 08-12-1991. Tên đầy đủ Liên Xô (CCCP) là LIÊN BANG CÁC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT (Tiếng Nga: Союз Советских Социалистических Республик).

  Trước năm 1975, ở miền bắc Việt Nam ngôn từ trên các văn bản : "VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” và trên Quốc huy Việt Nam có dòng chữ “VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA”  là đúng, miễn bàn luận.

  Sau năm 1975, ở Việt Nam ngôn từ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  được sao chép từ thời Liên Xô (CCCP)  để rồi sự sai trái ngu sy đó mặc nhiên lưu truyền cửa miệng và trên văn bản giấy tờ hai chữ "XÃ HỘI" gán ghép với hai chữ "CHỦ NGHĨA" thành "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA". Thậm chí không ít người, không ít văn kiện, không ít nơi cứ tùy tiện bê mấy chữ gán ghép vô nghĩa "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" mà phang bất kể đâu, còn chém gió khôi hài "Thời kỳ quá độ tiến lên XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"; "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"; đẻ ra học viện này, trường chính trị nọ để tạo ra bao nhiêu là phó TS, phó GSTS, giáo sư TS mang danh học hàm "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI khoa học" tiêu xài lãng phí kinh phí ngân sách (Tiền thuế của dân) không biết cơ man nào mà kể; không ngừng chém gió "Cơ chế kinh tế thị trường, định hướng XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" hoặc nói bừa, viết bậy "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" hay "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI" khắp chốn ngõ ngách mà không hề biết đó chỉ là sự ngộ nhận đầy khôi hài.  

 Trớ trêu thay, Quốc huy Việt Nam hiện nay vẫn được Quốc hội Việt Nam khóa I (Trên 90% là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam chiếm đa số trong Quốc Hội), kỳ họp Quốc hội thứ VI, phê chuẩn từ mẫu quốc huy do chính phủ đề nghị lại có dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM". Mẫu quốc huy này do họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ và họa sĩ Trần Văn Cẩn chỉnh sửa.(Wikipedia). 

 Trơ trẽn thay, không ít nơi vẫn ngang ngược dùng hai từ "XÃ HỘI" gán ghép với hai từ "CHỦ NGHĨA" để trưng ra khẩu hiệu to đùng: "NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM".
 
 Rõ ràng, Thế giới ngày nay có nhiều loại "XÃ HỘI" và có nhiều thứ "CHỦ NGHĨA" như đã nêu trên.
 
  Vậy gán ghép 4 từ ngữ liền kề với nhau để gọi là XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  thành ra một thứ xã hộ gì đây ? chủ nghĩa gì đây ? Trớ trêu thay,  sự sai trái đó lại trở thành mặc nhiên ngôn từ cửa miệng của hệ thống truyền thông và giấy tờ, văn bản tại Việt Nam thậm chí trên cả Quốc huy Việt Nam ghi rõ : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

  Gần đây, Việt Nam trưng diện hộ chiếu mới không được Quốc tế công nhận cho nhập cảnh vì còn thiếu nơi sinh, nhưng trên bìa hộ chiếu vẫn ghi rõ: "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”.

 Lịch sử thế giới khẳng định quốc gia nào cũng có sai lầm. Điều cốt yếu là quốc gia đó biết sai lầm, kịp thời sửa sai mà không bưng bít thông tin hay truy chụp người dân lên tiếng.

  Đã đến lúc, Quốc hội Việt Nam nên truy xét kỷ càng sự sai lầm khủng khiếp đó, nhằm loại bỏ sự gán ghép vô lối  hai chữ “XÃ HỘI” với hai chữ “CHỦ NGHĨA” để thành câu vô nghĩa nực cười : XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. Nếu đi theo học thuyết Mác-Lênin thì chỉ có xã hội cộng sản, như vậy trên quốc huy và các văn bản giấy tờ phải sửa đổi ghi rõ “ CỘNG HÒA XÃ HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM” chứ không thể để y như cũ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”. 

  Để đảm bảo sự nhất quán, kiên định mang tính lịch sử thì Quốc Hội Việt Nam cần quyết định : Quốc huy Việt Nam là Quốc huy trước 1975 với dòng chữ "VIỆT NAM DÂN CHỮ CỘNG HÒA" và trên tất cả văn bản ghi như trước năm 1975 là " VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

THAY CHO LỜI KẾT
  
   Xã hội gì ?  Chủ nghĩa gì ? Xã hội có nhiều loại xã hội. Chủ nghĩa có nhiều thứ chủ nghĩa, thế mà tùy tiện gán ghép thành XHCN hay CNXH. Quốc huy Việt Nam trước 1975 là : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Sau năm 1975, cụ thể vào năm 1976 quốc huy Việt Nam lại đổi tên thật nực cười : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM vì đã có sự gán ghép vô lối hai chữ "XÃ HỘI" với hai chữ "CHỦ NGHĨA" thành "XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" từ thời Liên Xô chưa sụp đổ. Thiết nghĩ Quốc Hội Việt Nam nên gấp rút sữa đổi tên nước cho đúng để người dân trong nước và quốc tế khỏi ôm bụng phì cười mĩa mai về sự ngu sy gán ghép đó. 
                    02-9-2022  
            Nguyễn Quốc Minh 
                   (Ngày Đêm)
 
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN:
Nghị trường Quốc hội sôi động vì chuyện đổi tên luật Căn cước công dân

   PHƠI BÀY BẢN CHẤT DỐI TRÁ VÀ LỪA BỊP 
 

ĐỌC "XÃ HỘI HÀI HÒA" CỦA TRUNG QUỐC : BIẾT ĐỂ SOI MÌNH, HIỂU ĐỂ RÙNG MÌNH

[20.07.2022 02:02]
NĐ: "Họ vẫn sẽ tiếp tục xây dựng một “xã hội hài hòa” vĩ đại, nhưng không có cách nào thay đổi sự thật rằng đằng sau bức màn nhung đó, nó chỉ là một thế giới rừng xanh thời hiện đại, nơi các con người thời nay phải sống theo các quy tắc sinh tồn của động vật."- Y chan.

VIỆC ĐẤU GIÁ "BIỂN SỐ ĐẸP" PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG, KHÔNG CHỈ VI HIẾN NGHIÊM CẤM MÊ TÍN DỊ ĐOAN, MÀ CÒN THÚC ĐẨY SỰ CHẠY CHỌT HỐI LỘ THAM NHŨNG, RỬA TIỀN TRONG XÃ HỘI DÂN SỰ

NĐ: Biển số đẹp hay xấu là tùy theo quan niệm của mỗi người: đẹp đối vời người này, nhưng lại xấu với người kia. Căn cứ vào đâu, quy ước nào để định danh nói rằng con số đó là con số đẹp ? 

Hiến pháp, pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm mê tín dị đoan. Việc đấu giá biển số phương tiện giao thông, không chỉ là vi hiến nghiêm cấm mê tín dị đoan mà còn thúc đẩy sự chạy chọt, hối lộ, tham nhũng, rửa tiền trong xã hội dân sự.

TIN NÓNG:
MẤY TỪ GÁN GHÉP " XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" LẠI XUẤT HIỆN TRÊN:
 

" VÌ HÒA BÌNH - TỰ DO - NHÂN QUYỀN - DÂN CHỦ Ở HOA KỲ VÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, TỔNG THỐNG JOE BIDEN LÀ NGƯỜI LUÔN TỎA SÁNG CHIẾN THẮNG THẾ LỰC ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ." | 2-7-2022. NGUYỄN QUỐC MINH (NGÀY ĐÊM)

[02.07.2022 02:11]
NĐ: "Gia đình như là một quốc gia và phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích gia đình. Hòa bình - Tự do - Nhân quyền - Dân chủ là các nhân tố thúc đẩy năng suất lao động cao, quyết định sức mạnh của mọi thời đại" - Nguyễn Quốc Minh (Ngày Đêm).

"Những kẻ xâm lược, kết cục chỉ có thảm bại" - Nguyễn Quốc Minh (Ngày Đêm).

CÁI TỦ LẠNH CCCP - Chuyện vui thật mà như đùa của Nguyễn Quốc Minh.

[06.11.2008 23:46]
.....Cái tủ lạnh . CCCP ( Xê Xê Xê Pê). Xây xước . Lau lau . Mừng mừng . Tủi tủi . Từ giã Hà Nội . Về quê . Xình xịch tàu hoả . Vượt qua núi trọc . Rừng cháy . Trơ gốc . Qua những cánh đồng . Mấy thế kỷ nay . Người nông dân . Tự hào chổng mông . Đít cao hơn trời . Cuốc bàn . Cấy lúa . Gặt hái . Cắt rạ . Nhặt khoai lang . Nhưng , gạo xuất khẩu . Nhì , ba thế giới ...
...Trước bà con nội ngoại . Trước hàng xóm . Cả làng . Vị quan chức to. Từ Thủ Đô về . Trèo lên . Nóc tủ lạnh CCCP . Tay vung cao . Vỗ mông đen đét . Muỗi bay vù vù . Kiêu hãnh nói to : "" Tôi là phó tiến sỹ. Tốt nghiệp ở CCCP. Đầu năm 2000. Tại Việt Nam. Hàng trăm ngàn. Tiến sỹ phó. Nhờ pho túc . Sau một đêm ngủ dậy. Chả cần thi cử. Đồng loạt trở thành TS. Chứng nhận ở Việt Nam. E Lai ... >>>


CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH ĐÀI LOAN 10-10

[10.10.2022 04:42]
NĐ: Đài Loan là một quốc gia được Quốc tế ca ngợi về chuẩn mực Dân chủ. Bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trước đó cho biết Bắc Kinh không thể cản trở những thành viên khác trong cơ quan lập pháp Mỹ thăm Đài Loan. Bộ ngoại giao Đài Loan kỳ vọng chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ Đài Loan - Mỹ và góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự thành công tuyệt vời chuyến công du tới Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong hai ngày 2-3/8/2022 là một sự kiện lịch sử Quốc Tế : "Trung Hoa lục địa không phải của Mỹ mà là một phần của Đài Loan".

CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH UKRAINE 24 - 8

[24.08.2022 03:19]
NĐ: MỖI CHÚNG TÔI LÀ MỘT CHIẾN BINH, CHÚNG TÔI SẼ CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN TOÀN VẸN LÃNH THỔ UKRAINE
"Chúng tôi sẽ không ngồi vào bàn đàm phán vì sợ hãi, với họng súng chĩa vào đầu. Đối với chúng tôi, thứ sắt thép khủng khiếp nhất không phải là tên lửa, máy bay và xe tăng mà là gông cùm. Ukraine sẽ chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất ở khu vực Donbas phía Đông cũng như bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập hồi năm 2014. Chúng tôi từng nói hòa bình sẽ kết thúc chiến tranh nhưng bây giờ chúng tôi nói: chiến thắng mới kết thúc chiến tranh." - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky | 24-8-2022

CHỮ QUỐC NGỮ CÓ NGUỒN GỐC LA TINH LÀ THÀNH CÔNG CỦA QUAN HỆ VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY NHẰM THOÁT TRUNG

[16.08.2014 21:59]
NĐ: Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhận và biết ơn các giáo sỹ phương Tây và chính phủ Pháp đã có công đầu, to lớn mang tầm cở Quốc tế trong việc giúp đỡ Nhân dân Việt Nam không chỉ "Thoát Trung" bằng chữ Quốc ngữ mà còn cắm mốc rạch ròi biên giới lãnh thổ Việt Nam từ thời nhà Thanh trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Có chữ Quốc ngữ như ngày nay, Dân tộc Việt Nam đã ý thức được vấn đề 'Thoát Trung" từ thế kỷ 16. Nhưng do bị đô hộ hàng ngàn năm Đại Hán, mà văn hóa Việt Nam bị lệ thuộc Trung Quốc nặng nề. Đến nay, các chùa, đình, văn miếu tại Việt Nam hầu như chữ Hán vẫn chình ình chưa được xóa hẵn. Không những vậy, các sư tử đá văn hóa Trung Quốc, lệ tục "Phát ấn" - Ấn dỏm xuất xứ từ Trung Quốc, hàng năm vẫn đang là chen chúc của Nhóm lợi ích đặc quyền đặc lợi tham nhũng thân Trung Cộng.

PHẢN BIỆN Ý KIẾN CỦA ÔNG ĐỖ NGÀ

[05.06.2022 02:40]
NĐ: "Trên thế giới từng xảy ra một số trường hợp Quốc hội không đủ năng lực, bị giải tán để dân bầu ra Quộc hội mới. Cần dẹp bỏ, giải tán những Quốc hội kém năng lực, bù nhìn. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thì mới đạt được một nửa yêu cầu. Sau khi dẹp bỏ được cái Quốc hội làm cảnh với nhiều nghị gật thì phải tiếp tục vận động, đấu tranh để cử tri bầu ra được những người thực sự đại diện cho trí tuệ của dân tộc. Đó là một cách tích cực của việc dân chủ hóa đất nước trong hòa bình."-GS.TS Nguyễn Đình Cống (Nguyễn Đình Cống là một giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng , nhà giáo nhân dân tại Đại học Xây dựng. Ông là một trong những kỹ sư đầu tiên ở Việt Nam chuyên về nghiên cứu Bê tông và các lĩnh vực khác trong Xây dựng. Ông đã có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu giảng dạy đào tạo trong lĩnh vực Xây dựng)...

TUYÊN BỐ CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO NHÀ BÁO TỰ DO PHẠM ĐOAN TRANG - PHIÊN PHÚC THẨM NGÀY 25-8-2022 TẠI HÀ NỘI: LỊCH SỬ SẼ XÓA ÁN OAN SAI CHO NHÀ BÁO TỰ DO PHẠM ĐOAN TRANG

NĐ: Ngày 25-8-2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của nhà báo tự do Phạm Đoan Trang (44 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trả lời thẩm vấn tại tòa, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang tiếp tục giữ nguyên kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội.

*:> QUẢ BOM KIT DỎM VIỆT Á ĐÃ NỔ - SỰ PHƠI NHIỄM...THỰC TẾ SAU NĂM 1975, XÃ HỘI VIỆT NAM SỐNG MẤT VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC ???
*Một bị cáo tử vong trước ngày xét xử vụ án cựu thứ trưởng Cao Minh Quang 

Nguyễn Quốc Minh Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tin mới-Tin mới-Tin mới 
TỔNG THỐNG HOA KỲ JOE BIDEN TUYÊN BỐ : "PUTIN VÀ BỘ SẬU CÔN ĐỒ" ĐÃ GÂY RA CÁI CHẾT CỦA NAVALNY (NHÀ ĐỐI LẬP PHẢN ĐỐI PUTIN VỀ XUNG ĐỘT NGA-UKRAINE)
LUẬT SƯ HOÀNG VIỆT VÀ LUẬT SƯ ĐẶNG ĐÌNH MẠNH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI RFA VÌ SAO HOA KỲ, EU... CHƯA CÔNG NHẬN VIỆT NAM LÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐÚNG 6 TIÊU CHÍ CHUẨN MỰC QUY ĐỊNH CỦA QUỐC TẾ
BẢN CHẤT MỐI ĐE DỌA BẮC TRIỀU TIÊN THAY ĐỔI
CHÚC MỪNG TỔNG THỐNG THỐNG ĐÀI LOAN LẠI THANH ĐỨC (LAI CHING TE) CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ TIẾN BỘ (DPP)
Tin trên Google : Ngày Đêm 11/01/2024 - 31/03/2024
PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKY NGÀY 02-01-2024
CHÚC MỪNG MÙA NOEL - ĐÓN CHÀO TẾT DƯƠNG LỊCH 2024 - NGÀY QUỐC TẾ TÌNH YÊU VALENTINE 14-02
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN 12-12-2023 TẬP CẬN BÌNH ĐẾN HÀ NỘI
KỶ NIỆM NGÀY ĐI XA CỦA NGƯỜI CHA MUÔN VÀN KÍNH YÊU NGUYỄN HẠNH
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU NGOẠI NGUYỄN THẢO CÁT TƯỜNG LÊN 7 TUỔI

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Cha vừa là người hướng đạo, kẻ bảo lãnh vừa là quan toà và là bậc sư phụ của con cái.
ALIBOT.

Bản quyền thuộc về : Nguyễn Quốc Minh - Doanh nhân Ngày Đêm